Career

บริษัท บลู พิน อินเตอร์เทรด จำกัด

เป็นผู้ผลิต และจำหน่าย สินค้าเสื้อผ้าแฟชั่นยี่ห้อ Blue Corner และ Portland และบริษัทฯ ยังจำหน่ายสินค้าเสื้อผ้าแฟชั่นนำเข้าจากต่างประเทศยี่ห้อ Lily ปัจจุบันบริษัทฯ เติบโตและกำลังขยายกิจการ เพื่อรองรับการขยายกิจการของบริษัทฯ จึงเปิดรับสมัครบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถเข้าร่วมงานกับเรา ในตำแหน่งต่างๆ ดังต่อไปนี้

1. Export Sales จำนวน 1 อัตรา
– วุฒิการศึกษา:  ปริญญาตรี ขึ้นไป
– เพศ: หญิง
– อายุ: 25-35 ปี
– ประสบการณ์: 2 ปีขึ้นไป
– สถานที่ปฎิบัติงาน: กรุงเทพมหานคร(เขตธนบุรี)

หน้าที่ความรับผิดชอบ
– ติดต่อกับลูกค้าต่างประเทศเพื่อเสนอขายสินค้าให้บรรลุตามเป้าหมาย
– รายงานและวิเคราะห์สถานการณ์การขายต่างประเทศให้ผุู้บริหาร

2. ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายการเงิน จำนวน 1 อัตรา
– วุฒิการศึกษา:  ปริญญาตรี ขึ้นไป
– เพศ: หญิง
– อายุ: 30-35 ปี
– ประสบการณ์: 5 ปีขึ้นไป
– สถานที่ปฎิบัติงาน: กรุงเทพมหานคร(เขตธนบุรี)

หน้าที่ความรับผิดชอบ
 – วางแผนการเงิน Flow Cash
– จัดทำ ดูแลงบกระแสเงินสด
– ตรวจชุดเบิกเงินสดย่อย

คุณสมบัติเพิ่มเดิม
– หากเคยใช้ Winspeed มาก่อนจะพิจารณาเป็นพิเศษ

3.  เจ้าหน้าที่บัญชี จำนวน 1 อัตรา
– วุฒิการศึกษา:  ปวส. – ปริญญาตรี
– เพศ: หญิง
– อายุ: 25-35 ปี
– ประสบการณ์: 2 ปีขึ้นไป
– สถานที่ปฎิบัติงาน: กรุงเทพมหานคร(เขตธนบุรี)

หน้าที่ความรับผิดชอบ
 – รับเช็ค จ่ายเช็ค วางบิล
– ออกหนังสือรับรองหัก ณ ที่จ่าย
– บันทึกข้อมูลบัญชีลงโปรแกรม
– ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารที่ลงบัญชี
– มีความรู้ด้านภาษีอากร ภงด1,3,53,50,51 ภพ.30

4.  เจ้าหน้าที่การเงินรับ จำนวน 1 อัตรา
– วุฒิการศึกษา:  ปวช. – ปริญญาตรี
– เพศ: หญิง
– อายุ: 23 ปี ขึ้นไป
– ประสบการณ์: 1 ปีขึ้นไป
– สถานที่ปฎิบัติงาน: กรุงเทพมหานคร(สุขสวัสดิ์ ซอย 2)

หน้าที่ความรับผิดชอบ
 – คีย์บิล ออกใบกำกับภาษี
– จัดทำใบลดหนี้ ใบส่งสินค้า
– จัดทำสรุปรายงานรับเงิน ส่วนขายเชื่อ

5. Designer จำนวน 1 อัตรา
– วุฒิการศึกษา:  ปริญญาตรี – ปริญญาโท
– เพศ: ชาย,หญิง
– อายุ: 25-35 ปี
– ประสบการณ์: 2 ปีขึ้นไป
– สถานที่ปฎิบัติงาน: กรุงเทพมหานคร(เขตธนบุรี)

หน้าที่ความรับผิดชอบ
 – ออกแบบสินค้าตาม Collection ให้ตรงตามเวลา
– ติดตามยอดขายและพัฒนารูปแบบสินค้าให้ตรงกลุ่มเป้าหมาย
– ดำเนินงานภายใต้แผนการและข้อมูลที่ทางผู้บริหารได้วางไว้ 

คุณสมบัติเพิ่มเดิม
– มีความคิดสร้างสรรค์และรักงานด้านการออกแบบแฟชั่น
– มีความกระตือรือร้นในการค้นคว้าหาสิ่งที่ทันสมัยอยู่เสมอ
– มีความสามารถให้การถ่ายทอดความคิดให้ผู้อื่นได้อย่างเข้าใจ
– มีประสบการณ์ด้านการออกแบบอยา่งน้อย 2 ปี
– หากมีประสบการณ์ออกแบบเสื้อผ้าบุรุษมาก่อนจะพิจารณาเป็นพิเศษ

6.  พนักงานเย็บผ้า, โพ้ง (รายวัน) จำนวน 5 อัตรา
– วุฒิการศึกษา:  ม6. – ปริญญาตรี
– เพศ: หญิง
– อายุ: 20-35 ปี
– ประสบการณ์: 1 ปีขึ้นไป
– สถานที่ปฎิบัติงาน: กรุงเทพมหานคร(เขตธนบุรี)

หน้าที่ความรับผิดชอบ
 – เย็บประกอบขึ้นงานตามแบบที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติเพิ่มเดิม
– มีทักษะและฝีมือในการเย็บผ้าที่ดี
– สามารถใช้จักรพันริมได้ดี
– มีประสบการณ์ในสายงานการ์เม้นท์


สวัสดิการอื่นๆ

1. ทำงานวันจันทร์-ศุกร์(office) เวลา 8.30-18.00 น.
2. ประกันสังคม
3. โบนัสประจำปี (ขึ้นกับผลประกอบการ)
4. การปรับขึ้นเงินเดือนปีะละ 1 ครั้ง
5. ซื้อสินค้าของบริษัทในเครือในราคาพิเศษ

ติดต่อสมัครงานได้ที่

ฝ่ายทรัพยากรบุคคลและธุรการ
เลขที่ 776 ถนนรัชดาภิเษก (ท่าพระ-ตากสิน) แขวงดาวคะนอง เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร 10600
หมายเลขโทรศัพท์: 0-2876-1872-5 ต่อ 21
โทรสาร: 0-2876-2416
อีเมล์: personnel@bluepin.co.th